Projecten

Home / Projecten /Palletiseren

Palletbox (un)loader

Naam klant  

Kelloggs

   
Omschrijving  

Rohaco heeft Kellogg’s, in opdracht van Langenpac B.V., van een unload en load systeem voorzien. Palletboxen met dezelfde verpakkingen worden door middel van vacuümgrijpers op bufferbanden geleegd. Van deze bufferbanden brengen kleine vacuümgrijpers de pakjes op separate transportbanden. Aan het eind van deze transportbanden wordt er een rij met verschillende pakjes gevormd welke door middel van een pushsysteem op een bufferband gepusht worden. Vanaf deze bufferband worden de pakjes door een vacuümgrijper weer ingeladen.

Kerngetallen  

- 360 pakjes per minuut

Componenten  

- 3 grote vacuümgrijpers
- 8 kleine vacuümgrijpers
- Servo pushsysteem
- Smalle transportbanden

- Brede bufferbanden
Project realisatie   2007
   
Hoofdaannemer   Het project is uitgevoerd onder project verantwoordelijkheid van Langenpac B.V.